საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები


თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი(სამსახური)

მუდმივიწარმომადგენელი, ელჩი

თამარ ტალიაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

მუდმივიწარმომადგენლისმოადგილე

სალომე სალუქვაძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

მრჩეველი

ეკატერინე ზოდელავა + 33 (0) 3 90-22-20-10

სამდივნო

რატი მახარაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

ფინანსური მენეჯერი

თამარ მაღლაკელიძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-10