საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები


თანამდებობა

სახელიგვარი

ტელეფონი(სამსახური)

მუდმივი წარმომადგენელი, ელჩი

ირაკლი გივიაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-12

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

კონსტანტინე ქვაჩაკიძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-16

მრჩეველი

ეკატერინე ზოდელავა + 33 (0) 3 90-22-20-10
კონსულტანტი
სოფიო ჯაფარიძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

სამდივნო


რატი მახარაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

ფინანსური მენეჯერი