საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მისიის სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

მუდმივი წარმომადგენელი

ირაკლი გივიაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-12

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

კონსტანტინე ქვაჩაკიძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-16

მრჩეველი

ლაშა ჭიღლაძე + 33 (0) 3 90-22-20-13
კონსულტანტი
სოფიო ჯაფარიძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

სამდივნო


რატი მახარაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-10