საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მისიის სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

მუდმივი წარმომადგენელი

ირაკლი გივიაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-12

მუდმივი წარმომადგენლისმოადგილე

მარიამ მაისაია

+ 33 (0) 3 90-22-20-16

მრჩეველი

ლაშა ჭიღლაძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

პირველი მდივანი

მიხეილ სულაბერიძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

სამდივნო

ლევან პაიჭაძე

+ 33 (0) 3-90-22-20-10

ფინანსური მენეჯერი

კახაბერ თალაკვაძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-14