საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მისიის სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

მუდმივი წარმომადგენელი

ირაკლი გივიაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-12

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

კონსტანტინე ქვაჩაკიძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-16

მრჩეველი

ლაშა ჭიღლაძე + 33 (0) 3 90-22-20-13

პირველი მდივანი

ანა ლომინაძე

+ 33 (0) 3 90-22-20-14

სამდივნო

ლევან პაიჭაძე
რატი მახარაშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-10

ფინანსური მენეჯერი

ირაკლი გიგინეიშვილი

+ 33 (0) 3 90-22-20-10